Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Basen Sportowy Kryty - Szymanowskiego

Inormacja o naukach pływania Basen Kryty ul. Szymanowskiego 5a

KURSY NAUKI PŁYWANIA

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w kursach nauki pływania prowadzonych w naszym obiekcie. Kursy prowadzone są od wielu lat na różnym poziomie zaawansowania i w zróżnicowanych wiekowo grupach.

Kursy prowadzone są w grupach 7-9 osobowych w godzinach 17.00 lub 18.00 dla dzieci oraz godz. 20.00 dla dorosłych i obejmują 20 lekcji po 45 min. Wykupienie kursu polega na zakupie abonamentu na naukę pływania o danej wartości. Abonament obejmuje 20 wejść na basen.

Ceny kursów:

 • abonament na podstawową naukę pływania - 140 zł
 • abonament na zaawansowaną naukę pływania -170 zł
 • abonament na naukę pływania dla dorosłych - 170 zł

Za kartę abonamentową pobierana jest kaucja w wysokości 20zł.

Za niewykorzystane abonamenty nie zwracamy pieniędzy. W przypadku zniszczenia karty abonamentowej kaucja przepada a wartość z karty może zostać przeniesiona na inną kartę po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

Zapisy i dodatkowe informacje w kasie basenu tel. (0-63) 243-00-72

 

Na basenie prowadzone są również indywidualne nauki pływania

Odpłatność wynosi:

 • dla 1 osoby 35,-zł/godz.
 • dla 2 osób 50,-zł/godz.
 • dla 3 osób 65,-zł/godz.

Godziny zajęć ustalane są indywidualnie z instruktorem lub trenerem.
Lista osób uprawnionych do prowadzenia zajęć na basenie znajduje się w kasie basenu.
Opłata może być również pobierana z karty abonamentowej.

 

WARUNKI  UZYSKANIA  ZGODY NA PROWADZENIE  NAUKI  PŁYWANIA PRZEZ  OSOBY  FIZYCZNE  I  PRAWNE

 

Zajęcia z nauki pływania prowadzić może wyłącznie osoba uprawniona zatrudniona przez MOSiR lub inne osoby fizyczne i prawne za pisemną zgodą dyrektora MOSiR, osoby naruszające przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni , łącznie z zakazem korzystania z usług świadczonych we wszystkich obiektach MOSiR.

W celu uzyskania zgody na prowadzenie nauki pływania należy przedłożyć w siedzibie MOSiR niżej wymienione dokumenty:

 • podanie, wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do nauki pływania oraz ich oryginały (do wglądu),
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
 • NIP,
 • Regon,
 • oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności z tytułu zaistnienia szkody na osobie lub mieniu,
 • pisemną akceptację wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.

Osoby fizyczne i prawne, które uzyskają zgodę na prowadzenie nauki  pływania otrzymają identyfikator uprawniający do zakupu biletu instruktorskiego.

 
strony internetowe | lexurio.pl