Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Giełda Towarowo-Samochodowa
Giełda Towarowo-Samochodowa
Informator
Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że 6 stycznia 2019 roku (Trzech Króli)
Giełda Towaro-Samochodowa
nie odbędzie się.

ADMINISTRATOR GIEŁDY

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI


SZANOWNI PAŃSTWO.

W związku z reorganizacją stanowisk handlowych i koniecznością
przeniesienia ich z wnętrza stadionu na zewnątrz i na plac targowy,
prosimy o zgłaszanie się do organizatora Giełdy w niedzielę,
w godzinach od 6.00 do 13.00, w celu zapoznania się z propozycją
nowego rozkładu stanowisk.

ADMINISTRATOR GIEŁDY

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI


Ustawa o ochronie zwierząt
Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2018
Dz.U.2017.0.1840 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Art. 10a. och. zw.

Zakaz obrotu zwierzętami na targowiskach
 1. Zabrania się:
  • wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
  • prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
  • wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
 2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
 3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
 5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.
strony internetowe | lexurio.pl