Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Sekcje sportowe MOSIR
Tenis Stołowy

Harmonogram pracy sekcji w roku szkolnym 2017/2018

Nazwisko i imię

Dzień zajęć

Godziny zajęć

Miejsce zajęć

Grupa wiekowa



Kulesa Marian

Poniedziałek

16.00-20.00

SP 3

SP/Gim/SPG

Wtorek

16.00-20.00

Piątek

16.00-20.00