Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Aktualności

Aquatrack

Publikacja: 07 styczeń 2019     Aktualizacja: 11 styczeń 2019
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

1.    Wodny plac zabaw znajduje się na terenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „Rondo”.

2.    Wodny plac zabaw jest czynny w godzinach otwarcia basenu.

3.    Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.

4.    Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5.    Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 15 osób.

6.    Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.

7.    O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

8.    Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:

•    wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
•    skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub  z modułu,
•    korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
•    zabrania się przepływania pod modułami,
•    zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
•    wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.

9.    Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

10.    Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.

11.    Osoby korzystające z wodnego placu zabaw obowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „Rondo”.

12.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

13.    Skargi, uwagi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg i wniosków lub zgłaszać kierownikowi obiektu.

14.    Regulamin wchodzi w życie dnia 11 stycznia 2019 r.  i obowiązuje do chwili demontażu placu zabaw.
strony internetowe | lexurio.pl