Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Aktualności

Oferta pracy !!!

Publikacja: 04 sierpień 2022
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
zatrudni
SPECJALISTĘ DYSCYPLINY SPORTU

Zakres zadań: organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół miasta Konina (min., opracowanie
i rozesłanie regulaminów zawodów, przygotowanie i zabezpieczenie obiektów na zawody, prawidłowe przeprowadzenie zawodów, opracowanie wyników i wydanie komunikatów końcowych), organizacja imprez rekreacyjno - sportowych
o charakterze lokalnym i ogólnopolskim np.: Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa, Zawody Jeździeckie Konin CUP, Mikołajkowe Zawody Pływackie oraz ABC Nauki Pływania, obsługa kręgielni, prowadzenie funpage MOSiR na Fb oraz współpraca
w prowadzeniu strony internetowej.

Wymagania: posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności oraz kwalifikacji i uprawnień
do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
min. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.

Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office:

Word i Excel, PowerPoint oraz programów służących do tworzenia i edycji grafiki komputerowej.

Oferujemy:
pracę na pełny etat w systemie zmianowym. Zainteresowanych prosimy
o przesłanie CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji) droga mailową: sekretariat@mosirkonin.pl
w terminie do 16 sierpnia 2022 r. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres ujęty w art. 221 § 1 i 2 Kp prosimy
o zamieszczenie poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji z siedzibą w Koninie, dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista dyscypliny sportu”. W takim przypadku mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://mosirkonin.pl/ochrona-danych/polityka-informacyjna (Informacja dla osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na pozostałe stanowiska pracy).