Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Aktualności

Zawody pływackie ABC NAUKI PŁYWANIA - zapisy

Publikacja: 05 maj 2023     Aktualizacja: 26 maj 2023
Zawody pływackie ABC NAUKI PŁYWANIA - to wydarzenie popularyzujące sport pływacki wśród dzieci, będące podsumowaniem programu "ABC Nauki Pływania", który jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych Miasta Konina.

Impreza zostanie przeprowadzona 28 maja 2023 r. od godz. 9:00 na Basenie Krytym MOSiR przy ul. Szymanowskiego w Koninie. W zawodach mogą wziąć udział dzieci z konińskich przedszkoli oraz klas I - III szkół podstawowych miasta Konina. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zasady uczestnictwa:

W zawodach biorą udział dzieci klas I – III szkół podstawowych miasta Konina oraz dzieci z konińskich przedszkoli – rocznik 2016 i młodsi.

Każdy uczestnik ma prawo do jednego startu:

  • rocznik 2016 i młodsi - przedszkolaki na dystansie 25 m dowolnym sposobem pływania
  • rocznik 2015 - klasy I na dystansie 25 m stylem grzbietowym
  • rocznik 2014 - klasy II na dystansie 25 m stylem dowolnym
  • rocznik 2013 - klasy III na dystansie 25 m stylem dowolnym

Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenie do zawodów należy dokonać do 25.05.2023 r. do godziny 24:00, wysyłając dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia,
    nr szkoły) na adres e - mail sportszkolny@mosirkonin.pl
  2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz zgody, należy dostarczyć w dniu zawodów organizatorowi (do pobrania poniżej).
  3. Listy startowe będą do wglądu na stronie internetowej od godz. 15.00 w piątek 26.05.2023 r. --> LISTA STARTOWA KLIKNIJ
Dokumenty do pobrania:
*Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zawodów pływackich ABC NAUKI PŁYWANIA 2023: