Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Aktualności

Dziecięco - Młodzieżowy Bieg Milowego Słupa w Koninie

Publikacja: 07 marzec 2024     Aktualizacja: 12 marzec 2024

Dziecięco - Młodzieżowy Bieg Milowego Słupa w Koninie - to wydarzenie rekreacyjno - sportowe, popularyzujące bieganie jako najprostszą formę ruchu oraz promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Koninie.

Impreza zostanie przeprowadzona 23 maja 2024 r. na stadionie lekkoatletycznym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Popiełuszki. Wydarzenie jest dedykowane dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od przedszkolaka do rocznika 2006. Najlepsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy, a najlepsze zgłoszone grupy szkolne - puchary i dyplomy. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zasady uczestnictwa:

1. W biegach dziecięco – młodzieżowych może startować młodzież roczników 2006 i młodsza wg kategorii.
2. Do udziału w biegach dziecięco – młodzieżowych dopuszczeni będą uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego – obowiązuje zbiorcza lista zgłoszeniowa (potwierdzona przez dyrektora szkoły - jak dla WIMS) lub indywidualne zgłoszenie rodzica – zgoda na udział dziecka ww. imprezie.
3. Zawodnicy w biegach dziecięco - młodzieżowych muszą posiadać kartę startową (10x7 cm) wykonaną i czytelnie wypełnioną z danymi: imię
i nazwisko, rocznik, szkoła (pieczątka), miejscowość, gmina.
4. Zawodnicy, rodzice dzieci oraz opiekunowie, zgłaszając się do zawodów lub przedkładając listę organizatorowi, akceptują regulamin imprezy.

Zgłoszenia:

1. Zgłoszeń zawodników do biegów dziecięco - młodzieżowych dokonują opiekunowie (nauczyciele) grup lub rodzice na formularzach dostępnych poniżej w dokumentach do pobrania i przedkładają je w dniu imprezy w biurze zawodów.
2. Zbiorcze listy zgłoszeniowe muszą być opatrzone podpisem dyrektora i opiekuna oraz pieczęcią szkoły.
3. Opiekunowie grup szkolnych biorą na siebie odpowiedzialność posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych, startujących zawodników (uczniów).
4. Weryfikacji uczestników biegów dziecięco – młodzieżowych w biurze zawodów dokonują wyłącznie opiekunowie grup lub rodzice.

Dokumenty do pobrania:

*Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Dziecięco - Młodzieżowego Biegu Milowego Słupa 2024 w Koninie:
(Kliknij aby powiększyć)

Ostatnie artykuły:

Godziny dostępności obiektu RONDO w dniu 15.06

Godziny dostępności obiektu RONDO w dniu 15.06

15 czerwca br. /sobota/ obiekt czynny w godz. 11.00 – 18.30dn. 15.06.2024 26. Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa

Przerwa w dostawie ciepła

Przerwa w dostawie ciepła

W dniu 20-06-2024 r. od godziny 08:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci ciepłowniczej. Przepraszamy za utrudnieniaDokładna lista obiektów zawarta w artykule.