Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Koniński Bulwar Nadwarciański
Regulamin
 1. Bulwar Nadwarciański jest własnością Miasta Konina.
 2. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie tel. (63-243 00 60).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z bulwaru postanawia się co następuje:
  1. dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie bulwaru wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
  2. osobom znajdującym się na bulwarze zabrania się:
   • zakłócania spokoju i zanieczyszczania terenu,
   • jazdy na motocyklach, motorowerach, oraz na deskorolkach,  prowadzenia handlu i usług bez zgody administratora,
   • wieszania reklam oraz ogłoszeń bez zgody administratora,
   • skakania do wody i kąpieli,  rozniecania ognia, wnoszenia materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
   • niszczenia obiektu, pisania , malowania, obklejania itp. na konstrukcji całego bulwaru,
   • zaśmiecania obiektu, wrzucania śmieci i jakichkolwiek przedmiotów do rzeki Warty,
   • niszczenia znaków, tablic informacyjnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na bulwarze;
  3. Szczególną ostrożność należy zachować przy nabrzeżu przystani oraz mariny rzecznej ze względu na niebezpieczeństwo jakie stwarzają te miejsca;
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z przyczyn naruszenia zasad niniejszego regulaminu;
 5. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie bulwaru przedmioty wartościowe, a także rzeczy i sprzęt pozostawiony na obiekcie;
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, mogą być usunięte z terenu obiektu niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego;
 7. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia na obiekcie należy powiadomić odpowiednie służby; 8. Bulwar Nadwarciański jest monitorowany przez Straż Miejską i każde niewłaściwe postępowanie może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami – dowód (nagranie z monitoringu miejskiego).
strony internetowe | lexurio.pl