Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Targowisko "Giełda Towarowo-Samochodowa" ul. Podwale 1

Targowisko Giełda Towarowo-Samochodowa

Komunikat

Informujemy, że w dniach 2 czerwca 2024 r. oraz 9 czerwca 2024 r. giełda towarowo-samochodowa przy ul. Podwale 1 nie odbędzie się z uwagi na przygotowania oraz organizację 44. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.


 

Informator

13 sierpnia br. w Koninie po raz kolejny odbędzie się impreza sportowa p.n. „Samsung River Triathlon”. Organizacja tak dużego wydarzenia, wiąże z pewnymi utrudnieniami, które potrwają w godz. 9.45 - 13.00. Na ten czas wymienione poniżej ulice zostaną wyłączone z ruchu:

 • Zofii Urbanowskiej
 • Nadrzeczna
 • Most Toruński
 • Wojska Polskiego (od Mostu Toruńskiego do skrzyżowania z Wiejską)
 • Plac Wolności
 • 3 Maja
 • Kościelna
 • Maksymiliana Tarejwy

Zamknięty zostanie też odcinek na Trasie Warszawskiej (DK92), od Mostu nad Wartą do Ronda w Kierunku Koła oraz ulica do miejscowości Osada.

W podanych godzinach kierowcy dojeżdżający do Konina od strony Koła będą kierowani objazdem przez ulicę Europejską i trasę Bursztynową.

Handlowców prosimy o wzięcie pod uwagę utrudnień i zaplanowanie dostaw oraz dojazdu na giełdę przed planowanymi utrudnieniami, a opuszczenie giełdy po ich zakończeniu. Dziękujemy za wyrozumiałość. 

(127.51 kB / PDF)

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny na dzień 07.12.2022

Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 na podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572, 2375

(629.46 kB / PDF)

Zakaz obrotu zwierzętami

Art. 10a.

 1. Zabrania się:
  1. wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
  2. prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
  3. wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
 1. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
 2. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
 5. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b.

 1. Zabrania się nabywania:
  1. zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
  2. psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
 1. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Lokalizacja obiektu