Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Targowisko "Giełda Towarowo-Samochodowa" ul. Podwale 1

Targowisko Giełda Towarowo-Samochodowa

Targowisko ,,Giełda Towarowo-Samochodowa"

Informator

 
(134.58 kB / PDF)
(127.51 kB / PDF)

Ustawa o ochronie zwierząt

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2018
Dz.U.2017.0.1840 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Art. 10a. och. zw.

Zakaz obrotu zwierzętami na targowiskach
 1. Zabrania się:
  • wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
  • prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
  • wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
 2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
 3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
 4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
 5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Lokalizacja obiektu