Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

REGULAMIN RWĄCEJ RZEKI

 1. Rwąca rzeka jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszy regulamin.

 2. Każda osoba korzystajaca z rwącej rzeki ma obowiazek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

 3. Korzystanie z rwącej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 4. Rwąca rzeka dostępna jest dla wszystkich uzytkownikow pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
   - dzieci do 12 roku życia,
   - osób poniżej 145 cm,
   - uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.

 5. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z rwącej rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z rwącej rzeki i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  - wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania z rwącej rzeki z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami, obrączkami, bransoletami, rzemieniami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawami, itp.),
  - zatrzymywania się i stawania wewnątrz rwącej rzeki,
  - nurkowania pod lustrem wody,
  - wchodzenia do rwącej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym.

 7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z rwącej rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 8. Wszelką odpowiedzialność w razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu rwącej rzeki ponosi użytkownik.

 9. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z rwącej rzeki, a także z terenu pływalni bez zwrotu poniesionych kosztów.

Lokalizacja obiektu