Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

REGULAMIN WODNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA

 1. Urządzenia Wodnej Ścieżki Zdrowia stanowią integralną część wyposażenia basenu i mają do nich zastosowanie przepisy Regulaminu Parku Wodnego Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO oraz dodatkowo niniejszy Regulamin.
 2. Stacjonarne urządzenia wodne przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia.
 3. Przy korzystaniu z urządzeń treningowych należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi pływalni - ratownika, instruktora.
 4. Stacjonarne urządzenia wodne: rower Jeździec, bieżnia, stepper - zaprojektowane są specjalnie do użutku w wodzie, pomagają zwiększać intensywność treningu.
 5. Rower rodzinny dedykowany jest do lekkiego wysiłku.
 6. Z urządzeń mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań. Za skutki zdrowotne powstałe wskutek korzystania z urządzeń Dyrekcja MOSiR w Koninie nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby korzystające z urządzeń robią to na własną odpowiedzialność.
 8. W czasie ćwiczeń należy zwracać uwagę na inne osoby korzystające z basenu. Należy bezwzględnie przerwać ćwiczenia, jeżeli w pobliżu sprzętu pojawi się osoba pływająca lub jakikolwiek przedmiot pływający.
 9. Na wodnych urządzeniach stacjonarnych (rower, bieżnia, stepper) jednorazowo ćwiczyć może tylko jedna osoba.
 10. Użytkownik nie może samodzielnie zmieniać ustawień urządzeń.
 11. Wszelkie problemy techniczne związane z pracą urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze - ratownikowi, instruktorowi.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia i zniszczenia urządzeń powstałe z jego winy.

Lokalizacja obiektu