Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI

Długość zjeżdżalni - 60 metrów

Wysokość zjeżdżalni - 5,40 metrów

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiazują  na niej przepisy Regulaminu Parku Wodnego oraz dodatkowo Regulamin Zjeżdżalni.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkownika.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać w wyjątkiem:
  - dzieci do 12 roku życia,
  - osób ważących poniżej 30 kg i powyżej 150 kg,
  - osób mających poniżej 130 cm i powyżej 210 cm wzrostu,
  - osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub z lękiem wysokości,
  - osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi
    oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  - uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 5. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  - kolor zielony - zjazd dowolny, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
  - kolor czerwony - zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
 6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp..
 8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny podczas wchodzenia na górę.
 9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  - użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem,
    liną lub w inny widoczny sposób,
  - rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  - wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  - wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach
    na brzuchu,
  - zjeżdżania tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu,
  - wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować
    uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami,
    rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami
    i okularkami pływackimi, itp.),
  - wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  - zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  - nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  - wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  - wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury
    w kierunku punktu startu.
 11. Zjazd odbywa się pojedyńczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 12. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami.
 13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI

 1. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.
 2. Należy sprawdzić czy w rurze płynie woda.
 3. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą.
 4. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
  • spokojnie wejść na odcinek startowy,
  • schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek,
  • zająć właściwą pozycję czyli położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego,złączonymi, wyprostowanymi nogami w kierunku jazdy oraz rękami ułożonymi wzdłuż ciała,
  • lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
  • przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, by w momencie jakiegokolwiek spotkania  z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
  • po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
  • wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.

Lokalizacja obiektu