Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

Zasady korzystania z kart abonamentowych

 1. Zakup i doładowanie karty odbywa się w kasie obiektu od poniedziałku do niedzieli w godz. 07.00-20.00 dla klientów indywidualnych; dla firm, stowarzyszeń, klubów od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00.
 2. Klient może korzystać z usług sportowych (basen, hala widowiskowo-sportowa, kręgielnia, aerobik), płacąc za nie według obowiązujących stawek środkami zgromadzonymi na karcie.
 3. Koszt zakupu karty wynosi 20 zł.
 4. Ważność środków na karcie wynosi 365 dni.
 5. Po upływie roku, w celu aktywacji zgromadzonych na koncie klienta środków, należy doładować kartę, wybierając np. najniższy abonament.
 6. Kartę można doładować bez utraty zgromadzonych na niej środków (środki na karcie sumują się).
 7. Z wejścia można korzystać na podstawie karty abonamentowej w okresie jej ważności. Wejść może dowolna liczba osób jednocześnie, jeśli środki na to pozwalają.
 8. W przypadku zagubienia, zniszczenia itp. karty abonamentowej można kupić nową kartę i przelać na nią środki zgromadzone na poprzedniej karcie. Przelanie środków nastąpi w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia zagubienia. Koszt zakupu nowej karty wynosi 20 zł.
 9. Opłata za pobyt na podstawie karty naliczana jest za każdą minutę pobytu na terenie-między bramką „wejście” a bramka „wyjście” według obowiązującego cennika.
 10. W przypadku wyczerpania limitu karty w trakcie pobytu na basenie klient dopłaci różnicę gotówką lub kartą płatniczą przy rozliczeniu w kasie.
 11. Nie ma zwrotów w gotówce za niewykorzystane zasoby na karcie abonamentowej.
 12. Zakupiony towar i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 13. Wartości z kilku kart nie sumują się.
 14. W przypadku zakupu kart przez firmy, stowarzyszenia, kluby wymagane jest poprawne wypełnienie zamówienia MOSiR Konin.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych zasad korzystania z kart.
 16. Podczas zakupu karty klient podaje swoje imię i nazwisko oraz otrzymuje numer swojej karty.
 17. Klient może dobrowolnie udostępnić numer telefonu i adres e-mail w celu przesyłania bieżących informacji na temat funkcjonowania obiektów.
 18. Posiadacz karty zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów: Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” w Koninie i Basenu Krytego Sportowego przy ul. Szymanowskiego 5a w Koninie.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy regulaminów: Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „Rondo” w Koninie i Basenu Krytego Sportowego przy ul. Szymanowskiego 5a w Koninie.

Lokalizacja obiektu