Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Skate park - Paderewskiego

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATE PARKU

 

 1. Administratorem skate parku  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie ul. Kurów 1.
 2. Skate park ma charakter ogólnodostępny i jest przeznaczony do indywidualnej rekreacji.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 4. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać i zjechać.
 5. Warunkiem korzystania ze skate parku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 6. Uczestnicy korzystają ze skate parku na własną odpowiedzialność.
 7. Urządzenia skate parku są przeznaczone wyłącznie do jazdy na rowerach BMX, łyżworolkach i deskorolkach.
 8. Użytkowanie skate parku związane jest ze znacznym ryzykiem, w związku z czym użytkownicy i  ich  opiekunowie powinni zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z niego.
 9. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia, mogą przebywać na terenie skate parku wyłącznie pod opieką rodziców , opiekunów lub innych przedstawicieli prawnych.
 10. Z urządzeń można korzystać jedynie przy użyciu kasków oraz odpowiednich ochraniaczy na kolana, łokcie oraz nadgarstki, bo w razie wypadku mogą one przynajmniej częściowo ograniczyć negatywne dla zdrowia i życia skutki upadku.
 11. Należy uważać na innych użytkowników, zachowując zasadę ograniczonego zaufania do ich umiejętności w zakresie techniki jazdy na urządzeniach skate parku.
 12. Na jednym elemencie skate parku może jeździć maksymalnie jedna osoba.
 13. Użytkowanie urządzeń skate parku pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest zabronione.
 14. W przypadku mokrej lub oblodzonej nawierzchni urządzeń skate parku, zakazuje się z ich  korzystania.
 15. Przestrzeganie zasad tego regulaminu ograniczy ryzyko powstania urazów, aczkolwiek nie wyeliminuje ich zaistnienia. Ostrożne korzystanie z urządzeń skate parku przez wszystkich użytkowników pozwoli na uniknięcie wypadków na tych urządzeniach.
 16. Korzystający ze skate parku ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie. Zobowiązani są także do podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi skate parku.
 17. Na terenie skate parku zakazuje się:
  1. jazdy na rowerach innych niż BMX, na hulajnogach oraz pojazdach o napędzie silnikowym,
  2. chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków z przeszkód,
  3. dewastacji obiektu, zaśmiecania, palenia papierosów, używania alkoholu, narkotyków oraz  wnoszenia szklanych opakowań,
  4. przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
  5. wprowadzania zwierząt,
  6. rozniecania ognia.
 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za pozostawione  przez uczestników zajęć rekreacyjnych mienie. Wszyscy użytkownicy korzystają ze skate parku na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby naruszające porządek i bezpieczeństwo na terenie skate parku, będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 3. Przypadki nieprzestrzegania regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi skate parku, administratorowi obiektu (Tel. 63 2430072), Policji  lub Straży Miejskiej.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz  z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do  pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie przestrzegają regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 

PAMIĘTAJ!

Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi użytkownik, a nie administrator Skate parku.

Nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania

 

Telefony alarmowe                                                                                

Pogotowie ratunkowe -999 (112)

Straż  pożarna - 998(112)

Policja - 997(112)

Straż Miejska - 986(112)

strony internetowe | lexurio.pl