Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Biegi dziecięco-młodzieżowe
Dokumenty do pobrania
W dniu zawodów do zgłoszeń grupowych obowiązują:
1. Lista zbiorcza (zgłoszenie szkoły) z podpisami:
    >dzieci
    >dyrektora + pieczęć szkoły/imienna
    >opiekuna z telefonem kontaktowym
2. Zgody - dla każdego dziecka z listy.
3. Opieczętowane karty startowe - z którymi biegać będą dzieci.
strony internetowe | lexurio.pl