Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Marsz z kijkami
Regulamin biegu 2019

XXI OGÓLNOPOLSKI BIEG MILOWEGO SŁUPA
II MARSZ Z KIJKAMI

 1. CELE
  1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
  2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Miasta Konina.
  3. Popularyzacja biegania i marszu nordic walking jako najprostszej formy czynnego wypoczynku.
  4. Propagowanie lokalnych imprez sportowych.
  5. Promocja Miasta Konina.
  6. Uczczenie obchodów Konińskiego Roku Zofii Urbanowskiej.
 2. ORGANIZATORZY
  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.
  2. Urząd Miejski w Koninie.
 3. PATRONAT HONOROWY
  1. Prezydent Miasta Konina – Piotr Korytkowski.
 4. PARTNERZY
  1. Państwowa Straż Pożarna w Koninie.
  2. Komenda Miejska Policji w Koninie.
  3. Straż Miejska w Koninie.
  4. Państwowa Straż Pożarna w Koninie, Ochotnicza Straż Pożarna Chorzeń, Starówka.
  5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
  6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie
  7. Auto Serwis Ławniczak.
  8. TURBO Rutecki.
  9. NATALIA Przyprawy.
  10. KUPIEC Sp. z o.o.
  11. Pizzeria K-2 Tomasz Michalak
  12. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie.
  13. Media – Markt Konin.
  14. ATUT Med & Spa
 5. TERMIN I MIEJSCE BIEGU I MARSZU Z KIJKAMI
  1. Bieg Główny na dystansie 10 km oraz Marsz z kijkami na dystansie 5 km odbędzie się
   18 maja 2019r. (sobota) w Koninie. Start i meta Biegu oraz Marszu z kijkami znajduje się na Placu Wolności w Koninie. Początek o godz. 17:00.
 6. DYSTANS, TRASA BIEGU I MARSZU Z KIJKAMI
  1. Bieg główny - 10 km. (dwie pętle).
  2. Marsz z kijkami – 5 km. (jedna pętla).
  3. Trasa Biegu oraz Marszu z kijkami.
   - Start i Meta: Plac Wolności.
   - Trasa Biegu i Marszu z kijkami: ul. 3 Maja > ul. Wiosny Ludów > Most Toruński > ul. Nadbrzeżna > ul. Pociejewo > ul. Wojska Polskiego > Bulwar Nadwarciański > ul. Nadrzeczna > Park im. F. Chopina > ul. Kościuszki > ul. Zofii Urbanowskiej > Plac Wolności (jedna pętla).
   - Woda dla zawodników podawana będzie w Parku im. F. Chopina (4km i 8km) oraz na Placu Wolności (6 km).
  4. Nawierzchnia asfaltowa z kostki brukowej oraz nawierzchnia ziemna.
  5. Trasa Biegu i Marszu z kijkami posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA).
  6. Trasa Biegu i Marszu z kijkami oznaczona będzie tablicami informacyjnymi co 1 km.
  7. Bieg oraz Marsz z kijkami odbywał się będzie ulicami wyłączonymi z ruchu ulicznego.
   Cała trasa zabezpieczona będzie przez odpowiednie służby porządkowe.
 7. BIURO ZAWODÓW
  1. Adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Wodna 1, 62-500 Konin
   (czynne w dniu imprezy, tj. 18 maja 2019r. w godzinach 12:00 – 16:30).
  2. Więcej informacji:
   - pod numerem telefonu 63 243-00-60,
   - pod adresem e-mail: sekretariat@mosirkonin.pl
   (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30).
 8. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Do Biegu oraz Marszu z kijkami może przystąpić każdy chętny, który nie posiada przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
   Uczestnicy zgłaszając się do Biegu i Marszu, oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie na takim dystansie. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
  2. W Biegu głównym i w Marszu z kijkami mogą udział wziąć osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat. Przy weryfikacji obowiązuje okazanie dokumentu potwierdzającego dane osobowe oraz wiek.
  3. Osoba niepełnoletnia przystępuje do Biegu lub Marszu z kijkami pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika oraz dostarczenie pisemnej zgody na udział dziecka w biegu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej organizatora mosirkonin.pl oraz podczas imprezy w biurze zawodów.
  4. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego. Rodzice lub opiekunowie prawni rejestrujący osobę niepełnoletnią przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
  5. Zawodnicy zgłaszając się do zawodów akceptują regulamin imprezy.
 9. LIMITY CZASOWE I POMIAR
  1. W Biegu głównym obowiązuje limit trasy – maksymalny czas 1 godzina 30 minut.
  2. W Marszu z kijkami obowiązuje limit trasy – maksymalny czas 1 godzina.
  3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu/marszu w swoim limicie czasowym zobowiązani są do  przerwania biegu/marszu i zejścia  z trasy.
  4. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest profesjonalna firma zewnętrzna – TIME 4 RUN.
  5. Każdy uczestnik biegu/marszu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego
   z przodu na koszulce.
  6. Po ukończeniu rywalizacji każdy uczestnik otrzyma SMS z uzyskanym wynikiem końcowym (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie SMS).
 10. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY BIEGU
  1. 12:00 – 16:30 Zgłoszenia, weryfikacja wydawanie numerów i pakietów startowych w Biurze Zawodów (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Wodna 1, 62-500 Konin).
  2. 16:35 Powitanie zawodników, uroczyste otwarcie XXI Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa oraz II Marszu z kijkami.
  3. 16:40 Wspólna rozgrzewka na Placu Wolności.
  4. 16:55 Przejście i ustawienie się na starcie.
  5. 17:00 Start Biegu głównego na dystansie 10 km oraz Marszu z kijkami na dystansie 5 km.
  6. 18:30 Koncert oraz konkursy z nagrodami.
  7. Około godz. 19:00 odbędzie się ceremonia dekoracji zwycięzców XXI Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa i II Marszu z kijkami oraz uroczyste zakończenie imprezy.
 11. KATEGORIE BIEGOWE
  1. Bieg Główny – OPEN:
   1. kobiety
   2. mężczyźni
  2. Bieg Główny – kat. wiekowe – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn (o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia):

   K16       16-19 lat                                            M16    16-19 lat
   K20       20-29 lat                                            M20    20-29 lat
   K30       30-39 lat                                            M30    30-39 lat
   K40       40-49 lat                                            M40    40-49 lat
   K50       50-59 lat                                            M50    50-59 lat
   K60       60 i więcej lat                                     M60    60 i więcej lat

  3. Najlepszy samorządowiec – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
  4. Najlepszy koninianka i koninianin (mieszkaniec miasta Konina).
  5. Marsz z Kijkami – OPEN
   1. kobiet
   2. mężczyzn
 12.  OPŁATA STARTOWA
  1. Wniesienie opłaty startowej daje możliwość uczestnictwa w Biegu lub Marszu z kijkami oraz otrzymanie pakietu startowego zawierającego m.in.:
   • numer startowy z chipem,
   • okolicznościową koszulkę (Organizator zastrzega sobie wyłączność biegu w koszulce okolicznościowej),
   • produkty żywnościowe,
   • posiłek regeneracyjny,
   • woda wysoko mineralizowana,
   • okolicznościowy medal na mecie,
   • do pobrania fotka dla każdego biegacza,
   • jednorazowe wejście na basen – Park Wodny „RONDO” – 60 minut (do wykorzystania w ciągu 7 dni od daty Biegu),
   • upominek okolicznościowy.
  2. Opłatę startową należy uiścić poprzez płatności elektroniczne podczas rejestracji:
   • w pierwszym terminie do 31.03.2019r. (niedziela) – 45,00 zł.
   • w drugim terminie do 30.04.2019r. (wtorek) – 50,00 zł.
   • w trzecim terminie do 11.05.2019r. (sobota) – 55,00 zł.
   • w dniu zawodów 18.05.2019r. (sobota) – 65,00. Płatność możliwa tylko gotówką.
  3. Opłaty startowej można również dokonać na wydrukowanym podczas rejestracji druku przelewu, maksymalnie w ciągu trzech dni od momentu dokonania zgłoszenia do Biegu lub Marszu z kijkami. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
  4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  5. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na innego uczestnika.
  6. W dniu imprezy istnieje możliwość nabycia pakietu startowego tylko w ilości pozostałej do wyczerpania limitu 350 zawodników (Bieg główny) i 50 zawodników (Marsz z kijkami).
 13. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej mosirkonin.pl lub www.time4run.com.pl.
  2. W dniu zawodów jest możliwość osobistego zgłoszenia się do Biegu lub Marszu z kijkami
   w biurze zawodów, przy czym organizator zastrzega sobie, że liczba miejsc jest ograniczona do wysokości limitu.
  3. Limit uczestników w Biegu Głównym wynosi 350 osób, natomiast w Marszu z Kijkami 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
  4. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesioną opłatą startową.
  5. Osobę niepełnoletnią zgłasza pisemnie rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start. Warunkiem dopuszczenia do startu takiej osoby jest okazanie podpisanej zgody na uczestnictwo. (Wzór zgody jest dostępny na stronie mosirkonin.pl lub w biurze zawodów, w dniu imprezy).
  6. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w sobotę, 18 maja od godziny 12.00 do 16.30.
 14. NAGRODY
  1. Nagrody indywidualne w Biegu głównym i Marszu z kijkami:
   1. w klasyfikacji generalnej (open) - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
    1. za m-sca 1-3 – nagroda, statuetka, dyplom
   2. w kat. wiekowych - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
    1. zwycięzcy kategorii - statuetka, dyplom
   3. w kat. samorządowcy - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
    1. zwycięzcy kategorii – statuetka, dyplom
   4. w kat. mieszkańcy Konina - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
    1. Najlepszy koninianin/-nka - statuetka, dyplom.
  2. Prawa do przyznanej nagrody nie można przenosić na inne osoby.
  3. Pula nagród może ulec zmianie.
  4. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej. Zasady dublowania nie dotyczą nagród w kat. Najlepszy koninianin, Najlepsza koninianka oraz Najlepszy samorządowiec.
  5. Dla zawodników, którzy polubią funpage MOSiR Konin przewidywany konkurs z upominkami.
 15. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z XXI Ogólnopolskim Biegiem Milowego Słupa oraz II Marszu z Kijkami należy składać wyłącznie pisemnie wraz z uzasadnieniem do Organizatora listem poleconym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie ul. Kurów 1, 62-510 Konin, z dopiskiem „XXI Bieg Milowego Słupa” w terminie max. 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. XV.1 nie będą rozpatrywane.
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
  4. Decyzja Dyrektora Biegu w sprawie reklamacji dotyczących XXI Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa oraz II Marszu z Kijkami jest ostateczna.
 16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej jako: MOSiR)
  2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pełni wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek Andrzejewski, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mosirkonin.pl
  3. Dane osobowe uczestników zawodów sportowych przetwarzane są w następujących celach:

   • rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora),
   • realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w zawodach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy),
   • wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową MOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej,
   • obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek i mienie w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego,
   • rozpatrzeniem reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora),
   • publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym jakim w tym przypadku jest pokazanie transparentności działalności MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia),
   • publikacji wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane dotyczą)
 1. MOSiR będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług IT wspomagających zarządzanie niniejszymi zawodami, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, Miastu Konin.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
 • w celu rozpatrzenia zgłoszenia- do czasu zakończenia rozpatrywania zgłoszenia
 • w celu realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w zawodach- do momentu ich zakończenia,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych - 5 pełnych lat od momentu zakończenia zawodów,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia zawodów,
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków - 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
 • w celu publikacji wizerunku- do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia zawodów nawet jeśli zgoda nie zostanie wycofana,
 • w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników 3 miesiące od zakończenia zawodów
 1. Każdy uczestnik posiada następujące prawa wynikające z RODO*:
 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia MOSiR rozpatrzenia oraz dalszej realizacji zgłoszenia. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych celów. Podanie danych osobowych na podstawie zgody pozostaje bez wpływu na pozostałe cele w tym możliwość uczestniczenia w przedmiotowych zawodach sportowych.

 

 • SPOSÓB PUBLIKACJI INFORMACJI O WYNIKACH ZAWODÓW ORAZ LISTACH STARTOWYCH UCZESTNIKÓW
  1. W celu ułatwienia dostępu do informacji dla osób zainteresowanych wydarzeniem, promocji zawodów, popularyzacji kultury fizycznej jak i zapewnienia transparentności działalności, MOSiR będzie publikował informacje o uczestnikach zawodów na stronie internetowej mosirkonin.pl, www.facebook.com/mosirkonin, www.time4run.com.pl.
  2. Organizator będzie publikował powyższe informacje w terminie określonym niniejszym regulaminem zaś sam zakres publikowanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer startowy, zadeklarowaną miejscowość z której pochodzi uczestnik, nazwa szkoły lub klubu sportowego który reprezentuje uczestnik zawodów, osiągnięty wynik sportowy.
  3. Jeżeli uczestnik zawodów będzie chciał wnieść zastrzeżenia co do publikacji jego danych osobowych w tym żądać realizacji swoich praw wynikających z RODO* proszony jest o kontakt z organizatorem zawodów czyli Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1, 62-510 Konin.  

 

 • DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ZAWODÓW
  1. MOSiR w celu promocji samego wydarzenia, promocji kultury fizycznej i sportu jak i informowaniu o przebiegu samego wydarzenia oraz w celu pokazania transparentności swojego działania będzie wykonywał zdjęcia, nagrania głosowe i video z przebiegu zawodów. 
  2. Zdjęcia oraz nagrania, o których mowa w pkt. 1 będą publikowane na stronie internetowej mosirkonin.pl, www.facebook.com/mosirkonin, www.fotosa.pl oraz na telebimie podczas zawodów.
  3. MOSiR będzie dochowywał możliwie najlepszej staranności w pozyskiwaniu zgody na publikację wizerunku utrwalonego na przedmiotowych zdjęciach lub nagraniach video, jednakże od osób,  od których zgody nie będzie w stanie uzyskać poprzez np. brak możliwości identyfikacji osoby w momencie zbierania zgody, MOSiR będzie stosował zapisy art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych.
  4. W przypadku gdyby osoba nie chciała by jej wizerunek był publikowany na materiałach video, bądź fotografiach dokonanych w trakcie imprezy, proszona jest o zgłoszenie się w jej trakcie do przedstawiciela MOSiR w celu wniesienia żądania.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkich uczestników XXI Biegu Milowego Słupa i II Marszu z Kijkami obowiązuje niniejszy regulamin.
  2. Każdy uczestnik Biegu lub Marszu jest zobowiązany do zapoznania się z mapą przebiegu trasy.
  3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
  5. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
  6. Organizator zabezpiecza parking dla samochodów osobowych i autokarów – teren przy Stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy Podwale 1, 62-510 Konin.
  7. Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z natryskami oraz możliwość depozytu.
  8. Natryski i szatnie dla kobiet zlokalizowane będą:

- dla kobiet w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Wodnej 1,

62-500 Konin,

-  dla mężczyzn w pawilonach przy Stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1, 62-510 Konin.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione w trakcie imprezy.
 2. Sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator poprzez Dyrektora Biegu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny lub przerwania jej w razie złych warunków atmosferycznych.
 4. Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy i partnerzy.
 5. Koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie.
 6. Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie wyłączność zmian i interpretacji niniejszego regulaminu.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

strony internetowe | lexurio.pl