Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Programy aktywności ruchowej
Druga edycja PROGRAMU KLUB
MOSiR Konin uprzejmie informuje, że ruszyła druga edycja PROGRAMU KLUB.

"Celem programu jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz są miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa." 

Na realizację Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę 30 000 000 zł, kwota dofinansowania na klub od 10.000 do 15.000 zł.
Zachęcamy do składania wniosków - termin do 21. kwietnia br.
i na stronie programu: http://programklub.pl/
strony internetowe | lexurio.pl