Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Programy aktywności ruchowej

PROGRAM KLUB

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2021 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
  • Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
  • Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2021 r.(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).
  • Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 14 maja 2021 r.

Ewentualne pytania w zakresie ogłoszonego naboru należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod  nr tel. (22) 24 43 156, (22) 24 43 235, (22) 24 43 214, (22) 24 47 358, (22) 24 47 350, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 319, (22) 24 43 188.


i na stronie programu: http://programklub.pl/