Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Programy aktywności ruchowej
WF z klasą
Edycja 2015/2016 odbywa się pod hasłem „Przewrót na WF-ie” i ma na celu promocję lekcji wychowania fizycznego jako połączenia edukacji, sportu i zdrowia. Jeśli masz fajny pomysł na prowadzenie lekcji Wychowania Fizycznego podziel się nim i zainspiruj kolejnych nauczycieli. Jeśli sam szukasz pomysłów na fajne ciekawe lekcje WF i zależy Ci aby uczniowie chętnie brali w nich udział, przystąp do programu już teraz.

"Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej.

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia - tak obowiązkowe jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność." - WF z Klasą

Program Ministerstwa Sportu i Rekreacji


Poprawiony: wtorek, 10 listopada 2015 12:04
strony internetowe | lexurio.pl