Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Wzory zgód na udział w WIMS w roku szkolnym 2023/2024