Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Obiekty
Boisko ORLIK MOSiR ul. Leszczynowa 27
Informujemy, że na podstawie wytycznych ministerstwa program Lokalny Animator Sportu będzie realizowany oraz finansowany ze środków MSiT w okresie od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.