A A A
Miejski Ośrodek Wypoczynkowy "Przystań Gosławice"
Usługi przystani wodnej
Przystań wodna przy MOW „Przystań Gosławice” otoczona jest lasem i położona nad Jeziorem Pątnowskim, na wodnym szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Oferujemy ok. 45 miejsc postojowych przy dwóch pomostach żeglarskich oraz slip dla łodzi i skuterów.
Rozkład miejsc postojowych
 
Jak zarezerwować miejsce postojowe na sezon2017 w porcie MOW "Przystań Gosławice"

1. Wypełnić i podpisać wniosek na wybrany okres i pakiet usług - (druk dostępny do pobrania).
2. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@mosirkonin.pl albo wysłać poczta tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby MOSiR Konin przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin

3. Zgodnie z Rozdziałem VI, pkt. 2, REGULAMINU PRZYSTANI WODNEJ MOW "PRZYSTAŃ GOSŁAWICE" - pierwszeństwo przydziału miejsc na sezon 2017 posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy złożą deklarację do dnia 28.02.2017. W następnej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone na cały sezon 2017 (min. 5-m-cy) od osób nie będących rezydentami przystani w sezonie 2016, w dalszej kolejności wnioski na okres krótszy niż sezon.

4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM PRZYSTANI i CENNIKIEM oraz ROZKŁADEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Nie dysponujemy już wolnymi miejscami do cumowania na sezon 2017.