Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Miejski Ośrodek Wypoczynkowy "Przystań Gosławice"

Usługi przystani wodnej

Przystań Gosławice (Kliknij aby powiększyć)

PROCEDURA REZERWACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NA SEZON 2023 W ,,PRZYSTANI GOSŁAWICE" W KONINIE, UL. RYBACKA 7

Przed złożeniem wniosku należy bezwzględnie zapoznać się z Cennikiem, Regulaminem Przystani oraz rozkładem miejsc postojowych

 1. Aby dokonać rezerwacji miejsca w przystani na sezon 2023 (maj - październik), należy pobrać, dokładnie wypełnić, podpisać i dostarczyć wniosek w jeden z poniższych sposobów:
  1. na adres e-mail: sekretariat@mosirkonin.pl (skan oryginału)
  2. pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby MOSiR w Koninie, ul. Kurów 1, 62-510 Konin
 2. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 r.
 3. Pierwszeństwo przydziału miejsc na sezon mają dotychczasowi rezydenci.
 4. Wnioski na pobyt krótszy niż cały sezon można składać od 17 marca 2023 r.
 5. O kolejności przyznawania miejsc decydować będzie termin złożenia wniosku i wysokość wybranego pakietu.
 6. Wnioski niekompletne czy błędnie wypełnione, nie zostaną rozpatrzone.
 7. Z wnioskodawcami skontaktuje się pracownik MOSiR, w celu przygotowania umowy. Bardzo ważne jest podanie we wniosku aktywnego numeru telefonu do kontaktu.
 8. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc postojowych.

W razie pytań i wątpliwości pomocą służy bosman Rafał Wrzesiński tel. 669 295 002


Dokumenty:
(139.96 kB / PDF)
(187.98 kB / PDF)
(136.05 kB / PDF)
Rozkład miejsc postojowych
(Kliknij aby powiększyć)
Pomost nr 1
Pomost nr 2 (Kliknij aby powiększyć)
Pomost nr 2
(Kliknij aby powiększyć)
Pomost nr 3

Lokalizacja obiektu