Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Miejski Ośrodek Wypoczynkowy "Przystań Gosławice"

Usługi przystani wodnej


Procedura rezerwacji miejsc postojowych na ,,Przystani Gosławice".


Przed złożeniem wniosku należy bezwzględnie zapoznać się z cennikiem, regulaminem przystani oraz rozkładem miejsc postojowych.


1. Aby dokonać rezerwacji miejsca w przystani na sezon 2021, należy pobrać, dokładnie wypełnić, podpisać i dostarczyć wniosek w jeden z poniższych sposobów:
- na adres e-mail sekretariat@mosirkonin.pl (skan oryginału)
- pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby MOSiR w Koninie, ul. Kurów 1, 62-510 Konin
2. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 marca 2021 r. od godz. 7:30.
3. Pierwszeństwo przydziału miejsc na sezon posiadają dotychczasowi rezydenci.
4. Wnioski na pobyt krótszy niż cały sezon można składać po 15 marca 2021 r.
5. O kolejności przyznawania miejsc decydować będzie termin złożenia wniosku i wysokość wybranego pakietu.
6. Wnioski niekompletne czy błędnie wypełnione, nie zostaną rozpatrzone.
7. Z wnioskodawcami skontaktuje się pracownik MOSiR, w celu przygotowania umowy. Bardzo ważne jest podanie we wniosku aktywnego numeru telefonu do kontaktu.
8. Wnioski można składać do wyczerpania miejsc postojowych.

W razie pytań i wątpliwości pomocą służy bosman Rafał Wrzesiński tel. 669 295 002 lub recepcja Ośrodka 885 63 63 00.

Dokumenty:
CENNIK - 2021
Cennik - Przystań Wodna 2021 r.
(147.01 kB / PDF)
(328.73 kB / PDF)
Rozkład miejsc postojowych
Pomost nr 1
Pomost nr 2
Pomost nr 2
Pomost nr 3

Lokalizacja obiektu


projekt: laskovski.pl