Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Korty Tenisowe ul. Paderewskiego

Regulamin kortów tenisowych przy ul. Paderewskiego w Koninie

 1. Kort do gry zostaje udostępniony osobie reprezentującej najemcę w ramach stałej rezerwacji lub po wykupieniu biletu i pozostawieniu dokumentu tożsamości u pracownika MOSiR obsługującego obiekt.
 2. Przed rozpoczęciem gry korzystający zobowiązany jest do odpowiedniego polania wodą kortu oraz do wyrównania nawierzchni po jej zakończeniu. Okres tych czynności nie jest wliczony w czas opłacony do gry.
 3. Po zakończeniu gry i zdaniu kortu zostanie zwrócony dokument tożsamości.
 4. Korzystający zobowiązany jest do szanowania powierzonego mu obiektu i sprzętu.
 5. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie obiektu.
 6. Zabrania się przeszkadzania grającym poprzez głośne zachowywanie się, wprowadzania zwierząt na teren boisk kortowych, zanieczyszczania ich terenu.
 7. Za pozostawione rzeczy odpowiedzialności nie ponosimy.
 8. Za wypadki powstałe z winy użytkownika kortów odpowiedzialności nie ponosimy.
 9. Osoby niestosujące się do postanowień regulaminu nie będą wpuszczane na teren kortów.
 10. Okres zimowy i tym samym cennik wynikający z użytkowania kortu krytego obowiązuje w okresie od 2.11 danego roku do 30.03. kolejnego roku.
 11. Odwołanie stałej rezerwacji może nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed terminem rezerwacji.
 12. Odmowa przyjęcia odwołania terminu rezerwacji zgłoszonej po terminie wymienionym w punkcie 11. zobowiązuje najemcę do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem.
 13. Zwolnienie z opłaty za stałą rezerwację jest możliwe w sytuacji nieudostępnienia kortu najemcy z winy wynajmującego.
 14. Do egzekwowania postanowień regulaminu oraz prowadzenia organizacyjnej i porządkowej działalności upoważniony jest pracownik MOSiR będący na zmianie w pracy.
 15. Wszelkie uwagi i skargi proszę kierować na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie ul. Kurów 1 , 62 – 510 Konin, tel. 243 00 60.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Administrator.

 

 

Lokalizacja obiektu