Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Stadion ul. Łężyńska

Stadion - ul. Łężyńska 4

Stadion - ul. Łężyńska 4

Program użytkowy:

Boisko główne: wymiary - 104 x 66 m
Widownia: pojemność – 270 (siedziska)
Boisko boczne (B): nawierzchnia trawiasta - wymiary 60 x 35 m
Sala gimnastyczna: 24 x 12 m

 Zaplecze posiada:
- Pokój trenerów
- Magazyn na sprzęt
- Salka konferencyjna
- Pomieszczenie socjalne
- Kuchnia wraz z toaletą
- Dwie szatnie z toaletami oraz natryskamiKontakt:

Stadion Sportowy - Łężyn, Sala sportowa - Łężyn
ul. Łężyńska 4
62-506 Konin

tel.: 691 878 874 (63 243 00 69)
e-mail: januszgajewski@mosirkonin.pl 

Lokalizacja obiektu