Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A
Programy aktywności ruchowej
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
  • Edycja wiosenna 10.01.2017-22.06.2017
  • Edycja jesienna 01.09.2017 – 15.12.2017