Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Programy aktywności ruchowej

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami
w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.


Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu,
w grupach minimum 15 osobowych.


Więcej informacji o Programie SKS odnajdziecie Państwo TUTAJ

Nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy 2024

Z radością informujemy, że rusza nabór do Programu SKS 2024. Warunki zgłaszania, założenia Programu SKS na rok 2024
oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne TUTAJ

Opiekun Programu SKS z ramienia MOSIR Konin (przyjmowanie wniosków) - Arkadiusz Gaudyn
KONTAKT:
arkadiuszgaudyn@mosirkonin.pl 
tel. +48 519 196 416


PROGRAM DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER SPORTU I TURYSTYKI ORAZ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.