Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Programy aktywności ruchowej

Aktywna Szkoła

„Aktywna Szkoła” to nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki, który pozwoli na efektywne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież, a także całe rodziny. Tylko w 2024 roku na program Ministerstwo przeznaczy
260 mln zł, a odpowiedzialnym za jego realizację na poziomie krajowym będzie wyłoniony w naborze realizator.

Kluczowym elementem programu jest otwarcie infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć oraz innych samorządowych obiektów sportowych, a także aktywizacja społeczeństwa dzięki zajęciom prowadzonym na tych obiektach przez nauczycieli wf, trenerów,
czy animatorów sportu.

Obiekty sportowe w szkołach są z niezrozumiałych powodów zamknięte po lekcjach. 

– mówi Minister Sportu i Turystyki, Sławomir Nitras.

Chcemy to zmienić i otworzyć  je dla wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym celem jest to, aby otwarta, ogólnodostępna infrastruktura sportowa stała się miejscem aktywizacji sportowej społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. Chcemy, aby Polacy mogli swobodnie korzystać z obiektów sportowych zarówno przyszkolnych, jak i samorządowych. Poprzez Program „Aktywna Szkoła” będziemy finansowo wspierać szkoły i samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów, a także całych rodzin.

– dodaje minister Nitras.

Program „Aktywna Szkoła” to także odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystyki na negatywne tendencje dotyczące poziomu sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. W tych szerokich działaniach Ministerstwo Sportu i Turystyki współpracuje ściśle z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Nakłady na Program „Aktywna Szkoła” tylko w 2024 roku wyniosą 260 mln zł. O realizację programu na poziomie ogólnopolskim zadba wyłoniony na trzy lata realizator, który przeprowadzi rekrutację osób prowadzących zajęcia. Już wkrótce ogłoszony zostanie także program, w ramach którego szkoły będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł na zakup sprzętu sportowego. Środki na oba programy - „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” – wyniosą w tym roku
aż 335 mln zł!

Nadwaga, otyłość, wady postawy, choroby cywilizacyjne to problemy, z którymi się mierzymy. Priorytetem
i misją ministerstwa powinny być jak najszersze działania umożliwiające aktywizację Polaków. 

– mówi minister Nitras.

„Aktywna Szkoła” to nowa propozycja dla animatorów sportu
Istotną zmianą w nowym programie jest znaczące zwiększenie wynagrodzenia dla animatorów. Od tego roku resort w całości pokryje 100 godzin pracy animatora, a koszt prowadzącego zajęcia wzrośnie z obecnych 24 zł brutto do 60 zł brutto za godzinę.
To oznacza, że animator, który pozytywnie przejdzie rekrutację, będzie mógł liczyć na wynagrodzenie sięgające nawet 6 tys. zł brutto.

Program „Aktywna Szkoła” zakłada dofinansowanie trzech zadań:

1. Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele).

2. Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.

3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 DOWIEDZ SIĘ WIECĘJ O PROGRAMIE AKTYWNA SZKOŁA

Źródło: gov.pl