Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Programy aktywności ruchowej

Lokalny Animator Sportu

Celami Projektu są:
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
  • stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;
  • przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć;
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym;
  • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
  • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania Projektu, poprzez zobowiązanie JST do przeznaczania dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie Animatorów równorzędnej do przekazanej przez Ministra Sportu kwoty dofinansowania przez cały okres trwania zadania.
Więcej informacji na stronie - kliknij tutaj.
Lokalny Anuimator Sportu (Kliknij aby powiększyć)