Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Obiekt Rekreacyjno Sportowy "Rondo"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 1.  Sauna sucha jest integralną częścią basenu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.

 2. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

 3. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało z wody basenowej i wytrzeć się do sucha.

 4. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny.

 5. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

 6. W saunie może przebywać jednocześnie 6 osób.

 7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

 8. Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać osoby:

  - grupy zorganizowane i ich opiekunowie,
  - cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica,  choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,
  - osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  - dzieci do lat 16 bez opiekuna.

 9. Z sauny suchej MOGĄ korzystać osoby:

  - z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
  - młodzież od 16-18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
  - osoby powyżej 18 roku życia.

 10. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym a jedyną osobą mogącą polewać wodą piec jest ratownik będący na zmianie.

 11. Dopuszczalna - ze względów bezpieczeństwa - temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.

 12. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.

 13. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.

 14. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

 15. Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Dyrekcja MOSiR w Koninie nie ponosi odpowiedzialności.

 16. Przebywanie w saunie suchej może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą ratownika.

Lokalizacja obiektu