Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.mosirkonin.pl

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie.

Data publikacji obecnej wersji strony internetowe: 2016.06.21. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.23

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Podstrona Obiekty/Miejski Ośrodek Wypoczynkowy "Przystań Gosławice”: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Park Wodny w Obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Stadion Miejski im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Basen Sportowy Kryty ul. Szymanowskiego”: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Stadion Piłkarski im. Mariana Paska: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Hala Widowiskowo-Sportowa w obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Popiełuszki: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Widowiskowo-Sportowa ul. Dworcowa: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Korty Tenisowe ul. Paderewskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Boiska "ORLIK" w Koninie: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Sportowa ul. Kurów: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Stadion ul. Łężyńska: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Skate Park ul. Podwale: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Skate Park ul. Paderewskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Plac Street Workout: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Hala Szermiercza ul. Dworcowa: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Fit Park ul. Paderewskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Konferencyjna w Obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Kręgielnia w Obiekcie RONDO: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala Konferencyjna ul. Podwale: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Giełda Towarowo - Samochodowa: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala gimnastyczna Łężyńska: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Fontanna Zatorze: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Koniński Bulwar Nadwarciański: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Boisko ze sztuczną nawierzchnią - Dmowskiego: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala konferencyjna - Kurów: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps
 • Podstrona Obiekty/Sala konferencyjna ul. Popiełuszki 2a: zawarta na podstronie mapa jest częścią zewnętrznego serwisu Google Maps

 

Deklarację sporządzono 2020.03.30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Prosimy o kontakt w celu:

 1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 2. składania wniosków o udostepnienie informacji niedostępnej,
 3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Ewa Kulczyńska, adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirkonin.pl , numer telefonu: 63 243 00 60.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji 
w formach alternatywnych np. można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. sposób kontaktu,
 3. formę żądanej informacji, jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MOSiR w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienia dostępności nie jest możliwe, MOSiR w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna.

 

Siedziba MOSiR, 62-510 Konin, ul. Kurów 1

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście do budynku: możliwy dostęp dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim przy pomocy drugiej osoby (stromy podjazd bez poręczy).

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek siedziby MOSiR w Koninie mieści się na jednym poziomie.
 • Korytarz: Dostępny.
 • Schody: Brak
 • Winda: Brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: Brak.
 • Pochylnia: Brak.
 • Pętla indukcyjna: Brak.
 • Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu znajdującym się przy budynku siedziby MOSiR. Brak wyznaczonego miejsca dla osoby 
z niepełnosprawnościami (brak oznaczeń pionowych oraz poziomych).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podczas załatwiania spraw w siedzibie MOSiR nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do siedziby MOSiR:

 • autobusem MZK: do przystanku WYSZYŃSKIEGO-ZSGE, następnie pieszo schodami i dalej pieszo ok. 250 m,
 • samochodem: ulicą Wyszyńskiego; ok 100 m od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną znajdującego się na wysokości PWSZ, skręt w drogę prowadzącą wzdłuż rzeki Warty 
  (z tyłu Amfiteatru) - odległość do pokonania ok 1 km.   

    

Basen Sportowy Kryty, 62-510 Konin, ul. Szymanowskiego 5 a,

w którym mieszczą się m.in.:

 • Pływalnia,
 • Siłownia „ Fabryka Dzika”.

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne od strony ul. Wieniawskiego: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - po wejściu do budynku znajdują się schody prowadzące na poziom +1 
  (wysoki parter).
 • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową posiadamy wejście z tyłu budynku od strony boisk 
  III LO, z możliwością skorzystania z windy.
 • Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową do siłowni „Fabryka Dzika” znajdującej się na  poziomie +2, za pomocą windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Korytarz na poziomie +1 oraz + 2: dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.

Winda na wyższe kondygnacje: Tak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Basenu Krytego - wjazd od ulicy Wieniawskiego. Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym nie może wejść do budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na basenie krytym nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do basenu krytego:

 • autobusem MZK: do przystanków na ul. Chopina i Paderewskiego, dalej przejście przez Osiedle Zatorze do budynku basenu.
 • samochodem: ulicami Chopina i Wieniawskiego, bezpośrednio na wewnętrzny parking.

 

Hala Szermiercza, 62-510 Konin,  ul. Dworcowa 2a 

w którym mieści się m.in.:

 • Hala widowiskowo - sportowa,
 • Siłownia,
 • Sauna,
 • Część hotelowa,
 • Pomieszczenia biurowe,
 • Salka konferencyjna.

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne do obiektu  od strony  ul. Bydgoskiej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejście do części hotelowej od ul. Bydgoskiej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową: dostęp do szatni,  toalety  i hali widowiskowo- sportowej.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 

Platforma: Tak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem.

Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie obiektu nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do Hali Szermierczej:

 • autobusem MZK -  przystanek przy ul. Dworcowej, przy Konińskim Domu Kultury,
 • samochodem – dojazd od ul. Bydgoskiej na wewnętrzny parking.

 

Obiekt Rekreacyjno–Sportowy „RONDO”, 62-510 Konin, al. 1 Maja 1 a,

w którym mieszczą się m.in.:

 • Hala widowiskowo - sportowa,
 • Pływalnia,
 • Kręgielnia, bilard,
 • Restauracja „Basenowa”,
 • Przychodnia „Med – Alko” Sp. z o. o.

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne od strony al. 1 Maja 1 a: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody, na których zamontowana jest Platforma RP.
 • Wejście do Przychodni „Med-Alko”: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; 
  z Przychodni „Med–Alko” na poziom +1 oraz +2 można dostać się za pomocą Windy Orion.
 • Na teren niecki basenowej można dostać się przez szatnię dla osób niepełnosprawnych korzystając z platformy Liliput.
 • Na teren hali, kręgielni, bilardu i restauracji  można dostać się Windą Orion (osoby z niepełnosprawnością ruchową, rodzice z dziećmi w wózku itp.) z poziomu 0 oraz poziomu +1.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarz na poziomie +1 oraz + 2: dostępny dla osób niepełnosprawnością ruchową.

 

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia. 
Jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na wyższe kondygnacje.

Winda na wyższe kondygnacje: Tak.

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Tak -  zamontowana przy schodach, prowadzących z poziomu 0 na poziom +1 (wejście od strony al. 1 Maja) oraz z poziomu +1 na poziom 0 (na nieckę basenową).

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Obiektu Rondo - wjazd od al. 1 Maja. Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperty wymalowane w kolorze niebieskim).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść w miejsca wyznaczone w  Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym „RONDO”.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie obiektu nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Dojazd do Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO”:

 • autobusem MZK: do przystanków przy al. 1 Maja,
 • samochodem: al. 1 Maja bezpośrednio na wewnętrzny parking.

 

Sala widowiskowo–sportowa, 62-510 Konin,  ul. Dworcowa 2a,

 w której mieszczą się m.in.:

 • Hala widowiskowo - sportowa,
 • Salka sportowa - treningowa,
 • Pomieszczenia biurowe.

 

Opis dostępności wejścia do budynku.

 

 • Wejście główne do obiektu  od strony  ul. Dworcowej 2a: niedostępne dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową (do wejścia prowadzą schody).
 • Wejście do obiektu dostępne dla osób z niepełnosprawnością – od strony ul. Bydgoskiej.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową: dostęp do szatni, toalety i sali widowiskowo- sportowej.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową:  brak dostępu do widowni.

 

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia.

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem.

Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperty wymalowane w kolorze niebieskim).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

 

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Osoby niesłyszące podczas pobytu w sali widowiskowo-sportowej nie mają możliwości korzystania 
z usługi tłumacza 
języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do obiektu:

 • autobusem MZK, przystanek przy ul. Dworcowej,
 • samochodem – od ul. Bydgoskiej na wewnętrzny parking.

 

 

Hala Widowisko-Sportowa, 62-510 Konin, ul. Popiełuszki 2 a,

Opis dostępności wejścia do budynku.

 • Wejście główne od ulicy Popiełuszki : dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi bez progu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Hala widowiskowo-sportowa mieści się na jednym poziomie.

Korytarz: Dostępny.

Schody: Brak

Winda: Brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Tak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

z niepełnosprawnościami.

 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Hali widowiskowo-sportowej. 
Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy, koperty wymalowane w kolorze niebieskim).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w Hali widowiskowo-sportowej nie mają możliwości korzystania 
z usługi tłumacza 
języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do Hali widowiskowo – sportowej:

 • autobusem MZK: do przystanków na ul. Popiełuszki, dalej ulicą Popiełuszki ok. 300 m do budynku Hali widowiskowo-sportowej,
 • samochodem: ulicą Popiełuszki bezpośrednio na wewnętrzny parking.

 

 

Miejski Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Gosławice”, 62-510 Konin,  ul. Rybacka 7

 

1. Budynek główny, w którym mieszczą się:
 • Recepcja Ośrodka,
 • Sale konferencyjno – bankietowe,
 • Świetlica,
 • Zaplecze techniczne.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne do Recepcji (od strony wschodniej): niedostępne dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody (2 stopnie), brak barier zabezpieczających, szer. drzwi wejściowych 90 cm, szer. wejścia do recepcji 80 cm;
 • wejście do sal konferencyjno – bankietowych (od strony wschodniej i zachodniej): niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; sale usytuowane na poziomie +1, do którego prowadzą dwa ciągi schodów, brak wind;
 • wejście do świetlicy od strony północnej, z poziomu 0: dostępne dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową.

 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do głównego budynku Ośrodka „Przystań Gosławice”.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w MOW „Przystań Gosławice” nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do Ośrodka i głównego budynku:

 • autobusem MZK: do przystanku PRZEMYSŁOWA-DZIAŁKI, następnie ulicą Rybacką 
  ok. 1200 m pieszo nawierzchnią asfaltową,
 • samochodem: ulicą Przemysłową i Rybacką bezpośrednio na wewnętrzny plac i parking Ośrodka.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na terenie ośrodka, na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak poziomy, wymalowanie 
w kolorze niebieskim).

2. Sanitariaty publiczne

Opis dostępności wejścia do budynku
 • wejście do budynku: poziom 0, dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, szer. drzwi wejściowych 80 cm.

Opis dostępności pomieszczeń

 • toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wejście do kabin toalet szer. 70 cm,
 • prysznice niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wejście do pomieszczeń prysznicowych szer. 70 cm,
 • wejście do pomieszczenia dla matki z dzieckiem niedostosowane dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową: wejście do pomieszczenia dla matki z dzieckiem szer. 70 cm.

 

3. Domki letniskowe nie przystosowane do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Infrastruktura rekreacyjna.

 • Plac zabaw: nie przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Siłownia plenerowa: nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Plaża z pomostem kąpielowym: plaża trawiasto-piaszczysta – dostępna dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową (podjazd na pomost kąpielowy bez barier zabezpieczających); przebieralnie na plaży: niedostępne dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową.
 • Pomosty żeglarskie - 3 pomosty do cumowania łodzi:  podjazdy na pomosty bez barier zabezpieczających: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; miejsca do cumowania nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową; brak platform, wind; wjazd na statek spacerowy z pomostu po kładce (relingu) o szer. 60 cm z barierami zabezpieczającymi: dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górnego, 62-510 Konin, ul. Podwale 1

 

 1. Stadion (boisko główne z widownią i sanitariatami).
 2. Budynek administracyjno – szatniowy.
 3. Boisko sportowe nr 2.

 

1. Stadion (boisko główne z widownią i sanitariatami)

Opis dostępności wejścia na stadion:

 • Wejście zachodnie na stadion od ul. Warszawskiej prowadzi przez schody, niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; wejście wschodnie od ul. Podwale znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań stadion-widownia (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie stadionu nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do stadionu:

 • autobusem MZK: do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo, nawierzchnia asfaltowa, do ulicy Podwale,
 • samochodem: ulicą Warszawską, Wiejską i Podwale bezpośrednio do parkingu.

 

2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku (poziom 0):

 • Wejście od strony wschodniej niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do budynku prowadzą schody,
 • Wejście od strony północnej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do obiektu prowadzi ciąg pieszy.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w budynku administracyjno-szatniowym nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo, nawierzchnią asfaltową, do ulicy Podwale,
 • samochodem: ul. Warszawską, ul. Wiejską, ul. Podwale bezpośrednio do parkingu.

 

3. Boisko sportowe nr 2.

Opis dostępności wejścia na boisko:

 • Wejście zachodnie na boisko od ul. Warszawskiej prowadzi przez schody: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; wejście wschodnie od ul. Podwale znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

Szatnie dostosowane: Tak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie boiska nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku WARSZAWSKA, następnie pieszo, nawierzchnia asfaltowa, do ulicy Podwale,
 • samochodem: ulicą Warszawską, ul. Wiejską, ul. Podwale bezpośrednio do parkingu.

 

 

Stadion im. Mariana Paska, 62-500 Konin, ul. Dmowskiego 4

 

 1. Stadion (boisko główne z widownią i sanitariatami).
 2. Budynek administracyjno – szatniowy.
 3. Boiska sportowe.

 

1. Stadion (boisko główne z widownią i sanitariatami)

Opis dostępności wejścia na stadion:

 • Wejście nr 1 na stadion od ul. Dmowskiego prowadzi przez schody: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; wejście nr 2 wschodnie od ul. Dmowskiego znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań stadion-widownia (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie stadionu nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do stadionu:

 • autobusem MZK: do przystanku Dmowskiego-Stadion,
 • samochodem: ulicą Dmowskiego, bezpośrednio do parkingu.

     

2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do budynku prowadzą schody.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w budynku administracyjno-szatniowym nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku przy ul. Dmowskiego-Stadion,
 • samochodem: ulicą Dmowskiego, do parkingu stadionowego.

 

3. Boiska sportowe.

Opis dostępności wejścia na boisko:

 • Wejście nr 2,  znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie boiska nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku Dmowskiego-Stadion,
 • samochodem: ulicą Dmowskiego, bezpośrednio do parkingu.

 

Dzielnicowy Stadion Sportowy, 62-510 Konin, ul. Łężyńska 4

 

  1. Stadion (boisko główne z widownią).
  2. Budynek administracyjno – szatniowy.
  3. Sala sportowa.

 

1. Stadion (boisko główne z widownią)

Opis dostępności wejścia na stadion:

 • Wejście zachodnie na stadion od ul. Łężyńskiej znajduje się na poziomie 0:  dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań stadion-widownia (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie boiska nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do stadionu:

 • autobusem MZK: do przystanku-Ślesińska, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową, 
  do ulicy Łężyńskiej,
 • samochodem: ul. Przemysłową,  ul. Ślesińską, ul.  Łężyńską, bezpośrednio do parkingu.

 

2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do budynku prowadzą schody.

 

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku-Ślesińska, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową, 
  do ulicy Łężyńskiej,
 • samochodem: ul. Przemysłową,  ul. Ślesińską, ul. Łężyńską, bezpośrednio do parkingu.

 

3. Sala sportowa.

Opis dostępności wejścia na salę sportową:

 • Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do sali sportowej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do budynku sali sportowej:

 • autobusem MZK: do przystanku-Ślesińska, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową 
  do ulicy Łężyńskiej,
 • samochodem: ulicą Przemysłową,  Ślesińską i Łężyńską, bezpośrednio do parkingu.

 

Osiedlowe Boisko Sportowe „Wilków”, 62-510 Konin,  ul. Leszczynowa 27

 

  1. Boiska sportowe.
  2. Budynek administracyjno – szatniowy.

 

1. Boiska sportowe.

Opis dostępności wejścia na boisko:

 • Wejście znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

  

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren stadionu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do obiektu:

 • autobusem MZK: do przystanku-Kolska, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową do ulicy Leszczynowej,
 • samochodem: ul. Warszawską, ul. Kolską, ul. Leszczynową.


 2. Budynek administracyjno – szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Tak.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku-Kolska, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową do ulicy Leszczynowej,
 • samochodem: ul. Warszawską, ul. Kolską, ul.Leszczynową.

 

Polipark 2002, 62-510 Konin, ul. Paderewskiego 8

 

 1. Budynek administracyjno-szatniowy.
 2. Korty tenisowe.
 3. Skatepark.
 4. Siłownia zewnętrzna.
 5. Street Workout Park (zielona sala gimnastyczna)
 6. Street Workout i Parkour Park 

1. Budynek administracyjno - szatniowy

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku administracyjno-szatniowego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku administracyjno-szatniowego:

 • autobusem MZK: do przystanku-Paderewskiego, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową w kierunku północnym,
 • samochodem: ul. Przemysłową lub ul. Chopina, ul. Paderewskiego, następnie w kierunku północnym, bezpośrednio do parkingu.

 

2. Korty tenisowe.
3. Skatepark.
4. Siłownia zewnętrzna.
5. Street Workout Park (zielona sala gimnastyczna)
6. Street Workout i Parkour Park

Opis dostępności do obiektów:

 • do obiektów prowadzą ciągi piesze, umożliwiające dostępność  dla osób 
  z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: Brak.

Pochylnia: Brak.

Pętla indukcyjna: Brak.

Toaleta dostosowana: Brak.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może wejść na teren obiektów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas pobytu na terenie obiektów nie mają możliwości korzystania 
z usługi tłumacza 
języka migowego.

Inne informacje.

Dojazd do obiektów:

 • autobusem MZK: do przystanku-Paderewskiego, następnie pieszo nawierzchnią asfaltową, w kierunku północnym,
 • samochodem: ul. Przemysłową lub ul. Chopina, następnie ul. Paderewskiego w kierunku północnym, bezpośrednio do parkingu.