Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
A A A

Sport szkolny

(Kliknij aby powiększyć)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie corocznie odpowiada za przebieg miejskiej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży szkolnej. Organizacja wymienionego przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o coroczny Program Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Wielkopolski Szkolny Związek Sportowy odpowiada za system wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej na poszczególnych szczeblach nauczania. Sportowa rywalizacja szkół  w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przebiega pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a najlepsze szkoły w finałach wojewódzkich konkurują
o puchary Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Ścieżka szkół do finałów wojewódzkich jest kilkuetapowa - po wygranych zawodach miejskich (poziom powiatowy), szkoła musi wygrać zawody rejonowe lub strefowe - wojewódzkie. W niektórych dyscyplinach takich jak drużynowe pływanie, szachy lub warcaby po zwycięstwie miejskim, szkoły uzyskują bezpośredni awans do finału wojewódzkiego. Po reorganizacji krajowego szkolnictwa w 1999 roku, szkolne mistrzostwa miasta Konina prowadzone były oddzielnie dla każdego z trzech etapów nauczania: szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Po reformie szkolnictwa w 2017 roku, szkoły nadal rywalizują
w trzech kategoriach: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada.
W roku szkolnym 2022/2023 są to uczniowie z roczników:
- Igrzyska Dzieci - 2010 i młodsi,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 2008/2009,
- Licealiada - 2003 i młodsi.

W obecnym roku szkolnym do sportowej rywalizacji w mistrzostwach miasta Konina uprawnionych jest 13 placówek szkolnych na poziomie podstawowym oraz 10 placówek ponadpostawowych. Co roku inauguracyjnymi zawodami szkolnymi we wszystkich kategoriach wiekowych są wrześniowe Sztafetowe Biegi Przełajowe, a kończącymi - zespołowe zmagania w lekkiej atletyce, siatkówce plażowej i piłce nożnej dziewcząt na poziomie szkół średnich. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie w bieżącym roku szkolnym, przeprowadza we wszystkich kategoriach wiekowych łącznie 56 imprez sportowych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

We wrześniu odbywa się Sportowe Podsumowanie Roku Szkolnego, w którym przedstawiana jest punktacja miejska. W jej skład wchodzą punkty zdobyte przez szkołę podczas zawodów miejskich/ powiatowych oraz na szczeblu wojewódzkim. Najbardziej usportowione szkoły oraz medaliści zawodów wojewódzkich lub ogólnopolskich, nagradzani są przez Prezydenta Miasta Konina oraz Dyrektor MOSiR Konin.
Wyniki z zawodów w roku szkolnym 2022/2023 odnajdziecie Państwo w zakładkach:
- Igrzyska Dzieci,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- Licealiada.

Aktualny kalendarz, regulaminy, wzory repektowanych przez MOSiR Konin zgód na zawody szkolne oraz informacje o zawodach rejonowych/wojewódzkich dostępne w zakładkach Sportu Szkolnego.

KONTAKT

SPORT SZKOLNY:
sportszkolny@mosirkonin.pl tel. 63 249 13 60

KOORDYNATORZY:
Sandra Sałata sandrasalata@mosirkonin.pl tel. 693 367 135
Iwona Szymańska iwonaszymanska@mosirkonin.pl tel. 519 196 416